top of page

Vad är konstruktionsritningar och när behöver du dem?

2023-01-30

Här samlar vi allt du behöver för att bli en expert på konstruktionsritningar!

Vad är konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar är tekniska ritningar där mått, dimensioner och material är ritade in i olika skalor. En byggare kan använda de för att bygga och kommunen kan använda de för att kontrollera om allt byggs rätt. Utöver ritningarna ska alltid beräkningar göras för att säkerställa att måtten stämmer. Dessa levereras ofta separat som konstruktionsdokument.

Konstruktionsritningar och beräkningar göras i enlighet med Boverkets konstruktionsregler, EKS och eurokoder. I dessa regler ställs höga krav på bärförmåga, stadga och beständighet och finns att läsa mer om i 8 kap. 4 § i Plan- och bygglagen 

Vilka typer av konstruktionsritningar finns det?

 • Grundplan

  • Grundplatta​, grundbalkar, armering

 • Stomplan

  • Bärande väggar, pelare, balkar​

 • Bjälklagsplan

 • Takplan

  • Bärande väggar, takstolar, takbalkar, avväxlingar​

 • Konstruktion sektioner

  • Grunddetaljer, väggdetaljer, bjälklagsdetaljer, takfotdetaljer m.m.​

 • 3D-vyer på stommen, takstolar och grund

 • Anvisningar och föreskrifter

Exempel på konstruktionsritningar

Om du vill ha hjälp med leverans av konstruktionsritningar, kan du kolla på våra andra sidor där vi förklarar vår process. För fler exempel på konstruktionsritningar kan du titta vidare på våra exempelsidor.

Behöver du hjälp med konstruktionsritningar?

Letar du efter exempel?

När behöver man konstruktionsritningar?

Om du behöver konstruktionsritningar för ditt projekt beror på flera faktorer. I byggprocessen krävs ofta konstruktionsritningar för att få startbesked från kommunen och en byggare behöver de för att veta vad som ska byggas. Olika kommuner har dock olika krav och byggherrar kan ibland bygga utan konstruktionsritningar (vi avråder alltid från detta). I byggprocessen begärs oftast konstruktionsritningar efter bygglovet har beviljats. Med en anmälan som för ett Attefallshus efterfrågas dessa ritningar ofta vid den första registreringen.  

När kräver kommunen konstruktionsritningar?

Nybyggnad hus 

Kommunen vill alltid ha konstruktionsritningar. Ofta måste dessa kompletteras med en teknisk beskrivning och konstruktionsdokumentation.​

Tillbyggnad

Det beror på storlek och kommun. Konstruktionsritningar krävs nästan alltid för tillbyggnader större än 15 kvm. Det är inte alltid nödvändigt vid små renoveringar eller när till exempel en befintlig konstruktion stängs.

Attefallshus / Attefallstillbyggnader

Detsamma gäller för Attefallstillbyggnader som för tillbyggnader; det krävs inte alltid. Konstruktionsritningar krävs nästan alltid för Attefallshus.

Övriga projekt som balkonger, altaner, fasadändringar eller ändring av planlösning.

I allmänhet krävs inte konstruktionsritningar för enkla projekt som en altan. Om den bärande konstruktionen ändras eller om konstruktionens haveri kan få allvarliga konsekvenser (som med balkonger) kräver kommunen ofta konstruktionsritningar.

Vilka krav finss det på konstruktionsritningar?

Det finns en rad krav från kommunen, projektet och lagen som ska följas när man gör konstruktionsritningar.

Först och främst ska man följa Boverkets konstruktionsregler, EKS och eurokoder. I dessa regler ställs krav på bärförmåga, stadga och beständighet.

Dessutom bedömer kommunen ofta vad som behövs för varje projekt. Minimikrav är ritningar för grunden, stomme och en typsektion. Ofta behöver detta kompletteras med detaljer och liknande.

Det är dock viktigt att inte bara titta på kommunens krav, utan att ge information som gör att en byggare enkelt kan komma igång och förebygga fel. Ju mer detaljerade ritningar desto effektivare (och därför billigare) blir byggprocessen.

 

Vi har stor erfarenhet av att bedöma och göra rätt ritningar. Vi är också billigast på marknaden och ändringar är alltid kostnadsfria!

Hur kan vi hjälpa dig?
Bygglovsritare hjälper dig att realisera dina byggdrömmar genom att göra bygglovsprocessen smidig och enkel. Vi erbjuder en helhetslösning genom hela processen tillsammans med våra samarbetspartners. Vi arbetar alltid för fasta priser och ändringar är kostnadsfria.

Vi börjar med att hjälpa till i idéstadiet med skisser och 3D-illustrationer, och arbetar tillsammans med dig tills du har bestämt utförandet. Sedan upprättar vi bygglovsritningar för att ansöka om bygglov hos din kommun. Efter bygglovet hjälper vi till att förbereda alla handlingar för startbesked. När projektet närmar sig sitt slut uppdaterar vi bygglovsritningarna till relationshandlingar så att du kan ansöka om ett slutbesked hos din kommun.

Vi behärskar alla typer av konstruktionsberäkningar och ritningar av material såsom trä, stål och betong.

Har du fler frågor? Boka ett gratis telefon- eller onlinemöte!

Bygglovsritning fasad
Konstruktionsritning grund

Vad är en teknisk beskrivning?

En teknisk beskrivning är en beskrivning av de tekniska detaljerna i en byggnadskonstruktion, som redovisas före startbesked. Detta kan innefatta information om grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energihushållning och säkerhet.

I allmänhet innebär en teknisk beskrivning endast en text, men denna kompletteras ofta med konstruktionsritningar eller endast en typsektion. Skillnaden mellan en teknisk beskrivning och konstruktionsritning är att konstruktionsritningar är mer omfattande med inte bara text utan även ritningar som detaljer, sektioner och liknande. Konstruktionsritningar är också dyrare. Vid ansökan till kommunen, har man ibland möjlighet att välja att redovisa kompletta konstruktionsritningar eller endast teknisk beskrivning. 

Exempel på tekniska beskrivningar

Vad är konstruktionsdokumentation?

Vad beräknar man med konstruktionsberäkningar?

Först beräknas byggnadens hållfasthet sedan adderas vissa faktorer, som till exempel:

 • Egenvikt

 • Snölaster

 • Vindlaster

 • Lägsta temperatur

 • Högsta temperatur

 • Mänskliga faktorer

I konstruktionsdokumentationen ska byggherren visa upp förutsättningarna för byggnadsverkets utformning och genomförande. Sättet som den bärande konstruktionen fungerar ska beskrivas, inklusive antaganden om rörelsefrihet vid knutpunkter och andra anslutningar. I beskrivningen av konstruktionens funktion ingår hur belastningarna överförs till grunden. Andra viktiga förutsättningar för utformning och genomförande är val av klimatklass, säkerhetsklass, belastningar, belastningskombinationer, geotekniska klasser och genomförandeklasser.

Byggnadsverkets korrosionsklass och exponeringsklass ska också redovisas. Andra förutsättningar som bör redovisas är byggnadsverkets livslängd. 

Konstruktionsdokumentationen ska också innehålla information om vilka konstruktionsregler, till exempel EKS 11, som har tillämpats, omfattningen av dimensioneringskontrollen och vem som har utfört den.

Vem kan göra konstruktionsritningar?

I princip kan vem som helst göra konstruktionsritningar, men den som gör dem ansvarar också för projektets hållbarhet. Det finns ingen regel eller lag som säger att konstruktionsritningar ska vara gjorda av en arkitekt eller ingenjör. Det kräver säkerligen kunskap om reglerna samt teknisk kunskap om hur man räknar ut de olika dimensionerna. På grund av de olika egenskaperna, storlekarna och platsen av ett projekt kan en ritning aldrig kopieras från projekt till projekt.

K-tekeningen maken.jpg

Behöver du hjälp med konstruktionsritningar?

Hur gör man konstruktionsritningar?

Vad behöver man (veta)?

 • Var byggs, hur byggs det och vad finns för mått (detta kan fås från skisser eller bygglovsritningar)?

 • Kunskap om de olika reglerna. Detta sammanfattas ofta i en konstruktionsdokument.

 • Olika program

  • Autocad, Revit eller Sketchup för att rita allt.

  • Ett dimensioneringsprogram som till exempel Statcon.

För att skapa en konstruktionsritning behöver man först samla information om det man ska rita. Det kan innefatta måtten på byggnaden, platsen, och eventuella specifika krav eller begränsningar. Sedan kan man använda verktyg som AutoCAD eller Revit för att skapa ritningen på datorn. Själva beräkningarna görs för hand eller med ett program som Statcon. Det är viktigt att följa ritningsnormer och ange måtten korrekt för att göra ritningen tydlig och lättförståelig för den som ska bygga eller läsa den. Det är också viktigt att lägga till detaljer som rumsnummer, väggar, fönster och dörrar, och andra viktiga element i byggnaden för att göra ritningen så komplett som möjligt. 

Vilket underlag behöver vi för konstruktionsritningar?

För att vi ska kunna lämna en offert till dig behöver vi helst ha befintliga bygglovsritningar eller tydliga skisser och en beskrivning av vad det är för konstruktion idag. Även dimensioner och placering av bärande pelare etc. Skulle du inte ha några gamla ritningar, ring oss så går vi igenom projektet per telefon.

Frågor vi alltid ställer:

 • Vilken grundläggning blir det? De flesta väljer för en betongplatta, plintgrund eller en grundsula.

 • Vilken stomme används? De flesta väljer trä eller lättbetong. Om det blir lättbetong; vad blir det då? (Leca, Ytong osv?)

 • Hur byggs bjälklaget? Trä eller platsgjutet?

 • Vad blir takbeläggning? Takpapp, plått, takpannor? Med eller utan solceller?

Hur lång tid tar det att ta fram konstruktionsritningar?

De flesta projekt tar cirka 2-3 veckor, men vi kan behöva göra flera justeringar i samråd med beställaren. Justeringar är alltid kostnadsfria!

Vad kostar konstruktionsritningar?

Kostnaden för konstruktionsritningar ligger mellan 5 000 - 25 000 kr inkl. moms beroende på projektets storlek och komplexitet. Priset bestäms delvis av de beräkningar som ska göras. Till exempel när ett hål görs i en bärande vägg måste alla krafter för hela byggnaden beräknas. Vi förklarar mer om kostnaderna för olika projekt på våra tjänstesidor.

Vad kostar konstruktionsritningar?

Vad är konstruktionsritningar
När behöver man konstruktionsritningar
Vilka krav finns det på
Vär en teknisk beskrivning
Vad är konstruktionsdokumentation
Vem kan göra konstruktionsritningar
Hur gör man konstruktionsritniga
Vilket underla behöver vi
Hur lång tid tar det att ta fram
vad kostar konstruktionsritningar
optie2_edited.jpg

Hej!

 

Jag är Arne Stenger, en holländsk arkitekt och ingenjör med mer än 10 års erfarenhet av alla typer av ritningar för lov eller byggprocessen. Jag är ägare till Bygglovsritare som jag sköter alla typer av uppdrag med i alla faser.

Kontakta oss för ett första möte. Jag hör gärna av dig!

Har du fler frågor? Boka ett gratis telefon- eller onlinemöte!

eller

bottom of page