top of page
Anchor 1
Arkitektritade villa Bygglovsritare.jpg

ONLINE ARKITEKT & BYGGLOVSKONSULT

Designrådgivning och bygglovshandlingar för byggdrömmare!

Vi ritar unika arkitektritningar med varianter och råd som hjälper dig att göra val.

Vi ritar fackmannamässiga bygglovsritningar, sköter processen och hjälper med alla krångliga regler.

Vi ritar konstruktionsritningar med hög kvalitet men billigast på marknaden.

Vi tillhandahåller billiga men fackmannamässiga handlingar för startbesked; VVS/EL/-ritningar, energiberäkningar m.m. 

eller

Om Bygglovsritare

Unika design - Bygglovsexperten - Personlig service - Fasta Priser & Kostnadsfria ändringar
Vi hjälper dig genom hela bygglovsprocessen;
Arkitektritningar - Bygglovsritningar - Konstruktionsritningar - VVS/EL/Energi-ritningar

optie2_edited.jpg

Hej!

 

Jag heter Arne Stenger och jag är en holländsk arkitekt med mitt kontor i Göteborg. I både Sverige och Nederländerna arbetade jag för kända byråer, men jag saknade en personlig inställning och närmare kontakt med uppdragsgivare. Ur detta behov startade jag Bygglovsritare.

Idag består Bygglovsritare av ett högt kvalificerat team av arkitekter och ingenjörer som hjälper dig i varje steg av processen. Om du inte vet exakt vad du vill ha tar vi fram en eller flera designer och anpassar dem sedan i samråd med dig för att uppnå det önskade resultatet. Om du redan vet vad du vill ha, men framför allt behöver hjälp med att producera professionella bygglovsritningar eller konstruktionsritningar, levererar vi dem snabbt och smidigt. Kontakta oss för ett första möte. Jag hör gärna från dig!

eller

OM OSS

Finns ingen bättre än Arne på Bygglovsritare!!! För oss tog det ett år att få bygglov med en annan arkitekt och då anlitade vi Bygglovsritare för konstruktionsritningar. Jag kan säga utan tvivel att vi fick dom bästa möjliga ritningar som finns. Vi fick beröm av kommunen, kontrollansvarig och typ alla som har sett ritningarna. Jag jobbar inom byggbranschen och har aldrig sett sådan kvalite på ritningar, dom är tydliga men samtidigt detaljerad. Bygglovsritare respekterar överenskommelser och levererar i tid. vi är extremt nöjd.

Google - Elvis Kodzic

Ett komplett arkitektkontor & bygglovskonsult;

Arkitektritningar

Vi skapar unika hus! Vi förverkligar din vision med tydliga bilder och kreativa lösningar. Om du har en idé men inte vet exakt vad som är den bästa layouten och hur de olika materialen kan kombineras till en enhetlig helhet, kan du ringa oss så hjälper vi dig att skapa en fantastisk design tillsammans.

Inredningsdesign

Bygglovsritningar

Vi har kunskap om bygglovsprocessen och producerar professionella ritningar över hela landet. Om du till exempel har fastnat hos kommunen och behöver hjälp med att få dina ritningar godkända kan du också kontakta oss. Kostnadsfria ändringar ingår! Kontakta oss så diskuterar vi dina behov tillsammans.

Konstruktionsritning grund

VVS & EL-ritningar, Energiberäkningar och brandskyddsbekrivning

Vi hjälper dig med alla dokument du behöver för bygganmälan. Vi följer alltid de senaste byggreglerna enligt BBR 29. Våra ritningar granskas mot dina övriga ritningar för att undvika konflikter senare i projektet. Kontakta oss tidigt i byggprocessen så kan vi också hjälpa dig att optimera materialval genom väl genomtänkta val.

Arkitektritning 3d bild

Inredningsdesign & Ombyggnadsprojekt

Vi har omfattande erfarenhet av att skapa inredningslösningar som matchar din personlighet. Förutom att designa tomma ytor har vi även teknisk kunskap och förmåga att leda totalrenoveringar där nya utrymmen skapas, och trappor, väggar och funktioner flyttas. Om du har stött på problem under din byggprocess, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig.

Bygglovsritning fasad

Konstruktionsritningar

Vi kan hjälpa dig att skapa professionella och heltäckande ritningar för alla typer av byggnader så att du snabbt kan få ditt byggprojekt godkänt av din kommun. Snabba leveranstider och alltid anpassat efter dina önskemål. Visa oss dina skisser och idéer så ger vi dig en offert för konstruktionsritningar. Kostnadsfria ändringar under byggtiden ingår alltid.

VVS Ritning

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig? Boka tid idag för ditt kostnadsfria första skissmöte!

eller

Ett personligt arkitektkontor & bygglovskonsult som ritar:

Arkitektritade Villor - Nybyggnad

Vi ritar unika villor! Från idé till slutlig visning. Se vår projektsida för exempel.

Tillbyggnader & Attefallstillbyggnader

Vi har stor erfarenhet av både ny- och ombyggnad och kan matcha din tillbyggnad snyggt med en befintlig bostad.

Ombyggnadsprojekt

Har du köpt en ny bostad men är inte nöjd med planlösningen? Vi hjälper dig gärna med ändringar i bärande väggar, nya utrymmen och ett nytt hem.

Altaner, Stödmur, Balkong, Fasadändringar m.m.

Inget projekt är för litet, och vi ritar många små projekt. Vi hjälper dig med designen eller exempelvis endast med ansökan eller de tekniska ritningarna.

Arkitektritade villa

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig? Boka tid idag för ditt kostnadsfria första skissmöte!

eller

Fördelarna med en online arkitekt och bygglovskonsult:

online.png

Vi jobbar online

Eftersom vi arbetar online kan vi vägleda din byggprocess snabbt och kostnadseffektivt. Allt vi behöver är dina idéer! Vi levererar dussintals bygglovsansökningar varje månad över hela landet.

UNIEK_edited.png

Vi är arkitekter 

Vi är inte bara bygglovskonsulter, utan framför allt är vi arkitekter. Vi skapar unika designer med speciella detaljer som är skräddarsydda efter din personlighet och miljön.

target2_edited.png

Vi är personligen involverade

Varje projekt är ett personligt projekt, och vi är nära våra kunder. Vi är flexibla och alltid tillgängliga, även på kvällar, helger och under semestertider!

alles onder een dak_edited.png

Vi har allt under ett tak

Vi har alla konsulter du behöver från idé till slutbesiktning. Vi besöker dig även gärna för att diskutera möjligheterna när det gäller konstruktionsritningar, VVS-ritningar och liknande.

obstacle_edited.png

Vi är arkitekter som kan bygglovsprocessen

Vi levererar designlösningar som du har letat efter i månader. Vi hanterar hela processen och är experter på bygglov, vilket gör att vi kan lösa dina problem med alla kommuner.

_edited.png

Vi jobbar snabbt

Varje beställning är unik, men vi kan leverera en design inom en vecka.

eller

HEJ BYGGLOVSRITARE?

Du har många frågor, vi har många svar!

Om du är i behov av en vacker design, prisvärda bygglovshandlingar eller någon av våra andra tjänster, ring oss eller skicka oss dina skisser/ritningar för en offert! Ett första online möte är alltid kostnadsfritt!

papercup_telephone_edited.png

Frågor & svar om ett online Arkitektkontor

 • Affärs eller kontorshus
  Ansökan​​​​ Du kan ansöka via kommunens e-tjänst för bygglov eller med en ansökningsblankett. Väljer du det senare alternativet måste du bifoga en komplett samling av alla ritningar i A3-format när du skickar in din ansökan. Om du anger att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker krävs det att du har en fullmakt. ​ En situationsplan ritad på en nybyggnadskarta i skala 1:400​​​​ En nybyggnadskarta i skala 1:400 är en standardkarta som visar aktuella bestämmelser för byggnadsplanen och information om fastigheten. Detta beställer du av kommunen, och sedan ritas den nya situationen på den. Situationsplanen visar var huset ska byggas och detaljerna för dess placering, inklusive höjden för färdigt golv och måtten till tomtgränsen. Situationsplanen visar även utfarten från tomten och andra byggprojekt som kräver bygglov, som parkeringsplatser, murar och plank. Byggnader som måste rivas visas också. När man skapar en situationsplan måste man ta hänsyn till byggnadens tillgänglighet. För mer information, se: tillgänglighet i PBL. Planritningar i skala 1:100 Ritningen av huset i skala 1:100 är en representation som visar en tvärsnittsbild av huset på ett horisontellt plan. Den innehåller information om husets layout, viktiga dimensioner, möjligheter för inredning och placeringen av fönstren. När man gör planritningen ska man ta hänsyn till de olika områdenas tillgänglighet. För mer information, se: tillgänglighet i PBL. ​ Fasadritningar i skala 1:100 Fasadritningar visar hur en byggnad ser ut från utsidan. Om det är en tillbyggnad visar ritningen hur de integreras med befintliga fasader. Denna ritning kommer att visa varje fasad som påverkas av tillbyggnaden och vara tydligt markerad. Den kommer också att inkludera både nuvarande och nya marknivåer, takets vinkel från det horisontella planet (angivet i grader), val av material och färger (inklusive eventuella NCS-koder). Fasadritningen bör också innehålla lägenhetsnummer samt information om rummets funktion och ytor, inklusive boarea, bruttoarea och öppen area. ​ Sektionsritningar i skala 1:100 En sektionsritning är ett vertikalt snitt genom byggnaden. Den är nödvändig för att bedöma byggnadens överensstämmelse med gällande bestämmelser och visar information om våningsplan, rumshöjd och taklutning. Sektionsritningen ger också viktig information om hur byggnaden förhåller sig till marken. FLER HANDLINGAR KAN BEHÖVAS FÖR BYGGLOV Kommunen kan behöva fler handlingar för att kunna fatta beslut. Nedan har vi listat exempel på handlingar som ofta behövs vid nybyggnad av affärs- eller kontorshus. Kontrollansvarig (KA) eller förslag till en kontrollplan Om det är ett litet projekt efterfrågas ofta bara en kontrollplan. För större projekt ska en kontrollansvarig (KA) vara med och se till att lagstiftningen följs, bland annat genom att hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att den som är KA inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Tillgänglighetsutlåtande Utlåtande om tillgänglighet från sakkunnig gällande tekniska egenskapskrav i byggnad/tomten och utformningskraven i byggnaden. Mobilitets- och parkeringsutredning En mobilitets- och parkeringsutredning visar det parkeringsbehov som ska täckas inom fastigheten. ​ Dagsljusredovisning För att få startbesked behöver dagsljusredovisning presenteras, vilket är ett tekniskt krav som ibland behöver utredas redan vid bygglovsansökan. Detta är särskilt viktigt när byggnader är höga, placerade tätt eller har stora balkonger. Dagsljusredovisning behövs för arbetslokaler och kontor men inte butiker eller restauranger. Läs mer om hur du gör en dagsljusredovisning Hur du beräknar dagsljus på Boverkets webbplats ​ Brandskyddsbeskrivning För brandskyddsbeskrivning behöver brandkrav som påverkar byggnadens utformning som prövas i lovet beskrivas, inklusive utrymningsvägar och -principer. ​ Ytsammanställning Ytsammanställningen är en sammanställning av alla ytor, och dessa ska redovisas i byggnadsarea (BYA), bruttoarea (BTA) och öppen area (OPA). HANDLINGAR MAN BEHÖVER FÖR STARTBESKED FÖR AFFÄRS- ELLER KONTORSHUS Konstruktionsritningar I små projekt där den bärande konstruktionen inte ändras efterfrågas ofta inte dessa ritningar. Syftet med konstruktionsritningarna är att visa hur huset är uppbyggt och innehåller tekniska detaljer och viktiga byggnadsdetaljer. De fullständiga ritningarna innehåller grund-, bjälklags- och takplan samt sektioner som visar uppbyggnaden av grund, väggar, bjälklag och tak. ​ Konstruktionsdokumentation Ett dokument som beskriver husets bärande konstruktion. Den ska innehålla förutsättningarna för dimensioneringen och utförandet. Förutsättningarna för takstolarnas dimensionering och utförande varierar till exempel beroende på hur många våningar huset ska ha. Krävs i ca 50% av projekten, beroende på handläggare. ​ VA-anslutning (kopia på beställningen) Du behöver beställa VA-anslutning hos din kommun om du ansluter kommunalt dricksvatten, spillvatten eller dagvatten till din fastighet. ​ VVS-ritningar Visa installationer för vatten, avlopp, värme och ventilation. Olika termer används för detta av olika kommuner. Om rören eller ventilationen inte eller knappast modifieras efterfrågas de inte, men det gör kommunen till exempel vid flytt av köket. ​ VA-situationsplan Faktiskt en del av VVS-ritningarna. VA-situationsplan med redovisning av dagvattenhantering, vatten-, avlopps- och dagvattenledningar på tomten samt anläggningar för fördröjning och rening. Information om hantering av dagvatten. ​ Energiberäkning En energiberäkning beskriver husets energianvändning, exklusive hushållsel. Med husets energianvändning menas byggnadens uppvärmning, tappvarmvatten och andra installationer såsom fläktar och motorer. För små projekt begärs ofta endast en beräkning av U-värdet. ​ Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och projekterings-PM geoteknik Beskrivning av de geotekniska förhållandena med ett grundläggningsförslag för aktuell byggnad. Det geotekniska PM:et ska tas fram av en sakkunnig. Det efterfrågas nästan aldrig, men om kommunen till exempel vet att det byggts på pålar i området kan de kräva en. Vid tveksamhet, fråga grannarna om de vet mer om markförhållandena. ​ Fuktsäkerhetsbeskrivning I en fuktsäkerhetsbeskrivning beskrivs vilka åtgärder som görs för att hantera fuktproblematiken från byggskedet fram till färdig byggnad. ​ Ljudutredning Ljud är ett tekniskt egenskapskrav som ska redovisas inför startbesked. Ljudutredningen ska visa att byggnaden har tillräcklig förmåga att isolera ett utrymme mot luftburet ljud från ett annat utrymme. Den behövs för arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller liknande. Läs mer om ljudisolering mellan utrymmen på Boverkets hemsida.
 • Altan
  Ansökan​​​​ Du kan ansöka via kommunens e-tjänst för bygglov eller med en ansökningsblankett. Väljer du det senare alternativet måste du bifoga en fullständig samling av alla ritningar i A3-format när du skickar in din ansökan. Om du anger att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker krävs det att du har en fullmakt. ​ En situationsplan ritad på en nybyggnadskarta i skala 1:400​​​​ En nybyggnadskarta i skala 1:400 är en standardkarta som visar aktuella bestämmelser för byggnadsplanen och information om fastigheten. Detta beställer du av kommunen, och sedan ritas den nya situationen på den. Situationsplanen visar var altanen ska byggas och detaljerna för dess placering, inklusive höjden för färdigt golv och måtten till tomtgränsen. Situationsplanen visar även utfarten från tomten och andra byggprojekt som kräver bygglov, som parkeringsplatser, murar och plank. Byggnader som måste rivas visas också. När man skapar en situationsplan måste man ta hänsyn till altanens tillgänglighet. För mer information, se: tillgänglighet i PBL. ​ Planritningar i skala 1:100 Ritningen av altanen i skala 1:100 är en representation som visar en tvärsnittsbild av huset och altanen på ett horisontellt plan. Den innehåller information om husets layout, viktiga dimensioner, möjligheter för inredning och placeringen av fönstren. När man gör planritningen ska man ta hänsyn till de olika områdenas tillgänglighet. För mer information se: tillgänglighet i PBL. ​ Fasadritningar i skala 1:100 Fasadritningar visar hur altanen och huset ser ut från utsidan. Ritningen visar hur altanen integreras med befintliga fasader. Denna ritning kommer att visa varje fasad som påverkas av altanen och vara tydligt markerad. Den kommer också att inkludera både nuvarande och nya marknivåer, val av material och färger (inklusive eventuella NCS-koder). Sektionsritningar i skala 1:100 En sektionsritning är ett vertikalt snitt genom altanen. Den är nödvändig för att bedöma byggnadens överensstämmelse med gällande bestämmelser och visar information om höjd. Sektionsritningen ger också viktig information om hur altanen förhåller sig till marken. FLER HANDLINGAR KAN BEHÖVAS FÖR BYGGLOV Kommunen kan behöva fler handlingar för att kunna fatta beslut. Nedan har vi listat exempel på handlingar som ofta behövs vid nybyggnad av affärs- eller kontorshus. Kontrollansvarig (KA) eller förslag till en kontrollplan Om det är ett litet projekt så efterfrågas ofta bara en kontrollplan. För större projekt ska en kontrollansvarig (KA) vara med och se till att lagstiftningen följs, bland annat genom att hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att den som är KA inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Tillgänglighetsutlåtande Utlåtande om tillgänglighet från sakkunnig gällande tekniska egenskapskrav i byggnad/tomten och utformningskraven i byggnaden. Mobilitets- och parkeringsutredning En mobilitets- och parkeringsutredning visar det parkeringsbehov som ska täckas inom fastigheten. HANDLINGAR MAN BEHÖVER FÖR STARTBESKED FÖR EN ALTAN Konstruktionsritningar I små projekt där den bärande konstruktionen inte ändras efterfrågas ofta inte dessa ritningar. Syftet med konstruktionsritningarna är att visa hur altanen är uppbyggt och innehåller tekniska detaljer och viktiga byggnadsdetaljer. De fullständiga ritningarna innehåller grund-, bjälklags- och takplan samt sektioner som visar uppbyggnaden av grund, väggar, bjälklag och tak. ​ Konstruktionsdokumentation Ett dokument som beskriver altanens bärande konstruktion. Den ska innehålla förutsättningarna för dimensioneringen och utförandet. ​ VA-anslutning (kopia på beställningen) Du behöver beställa VA-anslutning hos din kommun om du ansluter kommunalt dricksvatten, spillvatten eller dagvatten till din fastighet. ​ VVS-ritningar Visa installationer för vatten, avlopp, värme och ventilation. Olika termer används för detta av olika kommuner. Om rören eller ventilationen inte eller knappast modifieras efterfrågas de inte, men det gör kommunen till exempel vid flytt av köket. ​ VA-situationsplan Faktiskt en del av VVS-ritningarna. VA-situationsplan med redovisning av dagvattenhantering, vatten-, avlopps- och dagvattenledningar på tomten samt anläggningar för fördröjning och rening. Information om hantering av dagvatten. ​ ​
 • Måste arkitektritningar eller a-ritningar skapas av en arkitekt?
  Nej, det finns ingen regel eller lag som säger att arkitektritningar eller så kallad a-ritningar ska vara gjorda av en arkitekt. ​ Många projektägare eller byggherrar kan skapa grundläggande ritningar själva eller med hjälp av andra, och dessa ritningar kan sedan användas som underlag för att skapa mer detaljerade bygglovsritningar. Det är viktigt att förstå att arkitektritningar, även om de inte är officiella handlingar som krävs av myndigheter, spelar en viktig roll i planeringen och utformningen av byggnader. De är grunden för att visualisera och kommunicera idéer om utformning, layout, materialval och andra arkitektoniska detaljer. Bygglovsritningar eller konstruktionsritningar kan sedan utvecklas baserat på dessa arkitektritningar för att uppfylla de specifika kraven och bestämmelserna som krävs för att få bygglov och genomföra byggnadsprojektet. I praktiken kan projektägare välja att använda professionella arkitekter, ingenjörer eller andra konsulter beroende på projektets komplexitet och deras egna förmågor och behov. Att ha professionell hjälp kan vara fördelaktigt för att säkerställa att bygglovsansökningar och byggnadsprojekt uppfyller alla krav och normer som krävs av myndigheterna.
 • När behöver man arkitektritningar?
  Arkitektritningar är alla ritningar som behövs för att göra en design tydlig. De är inga officiella handlingar utan snarare ett antal ritningar, bilder och texter som visar arkitektens koncept. Bygglovsritningar kan baseras på arkitektritningar, men det är inte nödvändigt. Det finns inga fasta riktlinjer för vad arkitektritningar ska innehålla; vi skapar alltid planritningar, fasader, 3D-bilder, sektioner och liknande. Arkitektritningar är också mycket användbara för projekt som inte kräver bygglov men där du behöver hjälp med en design. Det kan innefatta inredningsdesign, en ny planlösning eller till exempel en ny altan.
 • Vad är skillnaden mellan arkitektritningar och bygglovsritningar?
  Skillnaden mellan arkitektritningar och bygglovsritningar är att arkitektritningar är designritningar utan fasta regler om hur de ska se ut och bygglovsritningar utgör det officiella underlaget för en ansökan till kommunen. Arkitektritningar handlar om utformningen, funktionerna, materialen och liknande. Bygglovsritningar ska framför allt visa kommunen att reglerna har följts vad gäller placering, form och till exempel tillgänglighet. ​ Utifrån arkitektritningar görs ofta bygglovsritningar. Det beror på projektet om det krävs handlingar för bygglov och liknande. Bygglovsritningar måste göras fackmannamässigt men vem som helst kan tillverka dem och lämna in dem till kommunen. Prata med oss ​​om du vill veta om dem behövs i ditt projekt. Till exempel skapar många en grundläggande layout som en arkitekt använder för att skapa arkitektritningar eller bygglovsritningar. Ju mer du kan göra själv, desto mindre behövs en arkitekt att göra.
 • När behöver man konstruktionsritningar?
  Konstruktionsritningar krävs för ansökan om startbesked från kommunen och för att en byggherre ska kunna påbörja byggnationen. Kommunen brukar begära dessa ritningar efter att bygglov har beviljats, och det är på grundval av dessa ritningar som ägaren erhåller startbesked. Det beror på kommunen och projektets komplexitet om konstruktionsritningar behövs eller inte. För mindre komplexa projekt är de ibland inte obligatoriska, och många byggherrar genomför det som krävs enligt bygglovsritningarna. Om kommunen kräver konstruktionsritningar görs de vanligtvis efter att bygglov har beviljats. I Attefalls-projekt inkluderas dessa vanligtvis som en del av bygglovsansökan.
 • Är justeringar kostnadsfria?
  Vi erbjuder fasta priser för alla våra ritningar, och i princip är justeringar kostnadsfria. Om du till exempel är osäker på placeringen av ett fönster eller om du ändrar fasadmaterial efter att konstruktionsritningarna är klara, är det inga problem. Det finns dock några undantag. För arkitektritningar uppskattar vi tidsramen inklusive eventuella justeringar. I 95 % av projekten slutför vi arbetet inom den angivna tiden. Det händer dock ibland att våra beställare ändrar sig i sista minuten. Om sådana ändringar uppstår, håller vi en öppen kommunikation med kunden om arbetstimmarna och gör nya avtal om det behövs. Denna process hjälper oss att hantera projektets tidslinje effektivt och undvika onödiga förseningar. När vi skapar bygglovsritningar och skickar dem till kommunen, fastställer vi ett fast pris baserat på den valda designen. Mindre justeringar som begärs av kommunen och som rör tillgänglighet, ritstil eller andra mindre detaljer är kostnadsfria. Om kommunen begär större förändringar, som ändring av byggnadens volym eller placering, kommer vi i samråd med kunden att skapa en ny offert för detta arbete. Ändringar av konstruktionsritningar och andra ritningar som krävs för startbesked är vanligtvis kostnadsfria. Om du är osäker på byggmetoden, hjälper vi dig kostnadsfritt att utforska alternativa alternativ innan vi levererar den slutgiltiga designen. Det är viktigt att notera att vissa större förändringar kan resultera i att vi skapar en ny offert för det nya arbetet: - En helt annan grundtyp än den som tidigare diskuterades. - En ändring av byggmetoden (till exempel övergång från lösvirke till betong). - En pålplan för grunden. - Designen ändras så dramatiskt att volymerna förändras avsevärt.
 • Vad är konstruktionsritningar?
  Konstruktionsritningar är tekniska ritningar där mått, dimensioner och material återges i olika skalor. Dessa ritningar används av byggare för att utföra konstruktionen och av kommunen för att kontrollera att arbetet följer de rätta specifikationerna. Fullständiga konstruktionsritningar inkluderar grundplan, bjälklagsplan, takplan samt sektioner som visar detaljer för grund, väggar, bjälklag och tak. Du kan hitta exempel på konstruktionsritningar här: exempel på konstruktionsritningar >
 • Vad är skillnaden mellan bygglovsritningar och konstruktionsritningar?
  Bygglovsritningar: Utgör det officiella underlaget för en ansökan till kommunen. Visar byggnadens placering och utseende i stor skala. Krävs för att få bygglov. Används främst för att visa för kommunen hur byggnaden kommer att se ut i sitt sammanhang. Konstruktionsritningar: Mer detaljerade och innehåller exakta mått, dimensioner och material. Krävs för ansökan om startbesked från kommunen och för att påbörja byggnationen. Används av byggare för att utföra konstruktionen och av kommunen för att kontrollera att arbetet följer specifikationerna. Kan vara nödvändiga beroende på kommun och projektets komplexitet. För enklare projekt kan konstruktionsritningar vara överflödiga, och byggare kan ofta följa bygglovsritningarna. Men om kommunen begär konstruktionsritningar, så görs de vanligtvis efter att bygglov har beviljats. I vissa fall, som Attefalls-projekt, kan konstruktionsritningar levereras tillsammans med bygglovsansökan.
 • Vilka ritningar behövs för bygglov?
  För bygglov ber kommunen ofta om följande handlingar och ritningar: ​ Ansökan Kommuner har ofta en e-tjänst för detta, men du kan även maila dem eller skicka ett brev. Det går även bra att lämna en ansökan till någon annan men du behöver en fullmakt för detta. ​​ Nybyggnadskarta med situationsplan i skala 1:400 - 1:500 En nybyggnadskarta visar ett kartutdrag över aktuellt tomt med huset eller tillbyggnaden inritat. Detta kan du beställa från kommunen. Minst tre vinkelräta mått från husets hörn till tomtgräns, samt husets höjd i plushöjd för den färdiga golvnivån ska ritas in. Eventuella murar och plank ska också ritas in. ​​ Planritningar i skala 1:100 Planritningarna ska visa vilka funktioner de olika rummen har, till exempel kök, sovrum, badrum et cetera. Entréplansritningar ska vara möblerad och tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut. ​​ Fasadritningar i skala 1:100 Fasadritningarna ska visa husets fasader från alla väderstreck. Ritningarna ska innehålla nuvarande och nya marknivåer från tomtgräns till tomtgräns, takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer (NCS-kod). ​​ Sektionsritning i skala 1:100 Sektionsritningar innehåller rumshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivåer vid entréer. ​​ Kontrollansvarig (KA) En kontrollansvarig (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i byggprojektet genom att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att denne inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. ​ För mindre projekt, till exempel en fasadändring, behöver en kommun ofta färre ritningar. För mer information per kommun, besök din kommuns hemsida. Där kan du också ofta hitta mer information om de saker som bör finnas med. För exempel kan du också se vår sida: exempel på bygglovsritningar >
 • Vilka ritningar behövs för startbesked?
  För startbesked ber kommunen ofta om följande handlingar och ritningar: ​ Förslag till kontrollplan Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras inför och under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. ​​ Konstruktionsritningar Konstruktionsritningar är tekniska ritningar där mått, dimensioner och material är ritade in i olika skalor. Fullständiga konstruktionsritningar omfattar grund-, bjälklags- och takplan, samt sektion genom grund, vägg, bjälklag och tak. ​​ Konstruktionsdokumentation Konstruktionsdokumentationen är ett dokument som beskriver husets bärande konstruktion. Den ska innehålla förutsättningarna för dimensioneringen och utförandet. ​​ Vatten avlopp anslutning (kopia på beställning) Om du behöver ansluta kommunalt dricksvatten, spillvatten eller dagvatten till din fastighet behöver du beställa VA-anslutning. ​​ Vatten avlopp situationsplan En VA-situationsplan är en beskrivning av hur du tänker ta hand om dricksvatten, spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten. VVS-ritningar VVS-ritningar ska visa installationer för vatten, avlopp, värme och ventilation. Energiberäkning En energiberäkning beskriver husets energianvändning, exklusive hushållsel. Med husets energianvändning menas byggnadens uppvärmning, tappvarmvatten och andra installationer såsom fläktar och motorer. Färdigställandeskydd (kopia på bevis) Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller bankgaranti. Den ska skydda dig som beställer byggnadsarbete (byggherre) om byggentreprenören skulle gå i konkurs och inte kan slutföra bygget. Ett färdigställandeskydd behövs inte om du bygger åt dig själv, om du är en näringsidkare som bygger och säljer huset när det är klart eller om stadsbyggnadsnämnden bedömer att det inte finns behov av ett färdigställandeskydd. Projekterings-PM geoteknik Kortfattad beskrivning av de geotekniska förhållandena med ett grundläggningsförslag för aktuell byggnad. Geotekniskt PM tas fram av en sakkunnig. Fuktsäkerhetsbeskrivning I en fuktsäkerhetsbeskrivning redovisas vilka åtgärder som görs för att hantera fuktproblematiken från byggskedet fram till färdig byggnad. ​ Dessa dokument är inte alltid nödvändiga och det skiljer sig per kommun och projekt. Efter att du fått bygglov skickar kommunen oftast en tydlig lista över de handlingar som krävs.
 • Hur ser designprocessen ut? Varför jobbar ni online?
  Vi har märkt att det finns en stor grupp människor som letar efter prisvärd och professionell arkitekthjälp utan att omedelbart behöva ett platsbesök. Eftersom vi kan arbeta effektivt utan att fysiskt vara på plats, så är vi snabbare än många andra byråer. Samtidigt kompromissar vi aldrig med kvaliteten på våra designer – den är alltid hög! Dessutom kan det vara så att du redan vet vad du vill ha. Oavsett ditt behov kan vi snabbt och prisvärt skapa alla ritningar du behöver!
 • Behövs platsbesök arkitekt?
  En arkitekt behöver inte vara på plats för att skapa en design. Vi arbetar regelbundet med online-möten och kan hantera projekt över hela landet. Om du behöver mer hjälp eller är osäker på hur du ska börja, erbjuder vi gärna en kostnadsfri konsultation i Göteborgs området. Om du redan vet vad du vill och behöver prisvärda och professionella bygglovsritningar, så kan vi snabbt ta fram dem åt dig. Utforska våra andra sidor för mer information: Om bygglovsritningar >
 • Hur går bygglovsprocessen till?
  Följande steg genomförs hos kommunen i bygglovsprocessen: ​ Ansökan om lov eller anmälan Denna fas kräver bygglovshandlingar. Ibland kan det vara så att enbart en anmälan krävs istället för bygglov. Du kan kontakta din kommun för att få klarhet i detta. ​​ Beslut om lov När de begärda handlingarna har inkommit kan ett beslut fattas. Det är viktigt att notera att du måste påbörja ditt byggprojekt inom två år från det att beslutet om lov har vunnit laga kraft, och projektet måste vara avslutat inom fem år. Efter beslutet om bygglov kommer kommunen att meddela dig om ett tekniskt samråd krävs och skicka en lista över de handlingar som behövs för startbeskedet. ​​ Handlingar för starbesked Under denna fas förbereder du de handlingar som kommunen behöver för att kunna säkerställa att byggnationen utförs enligt gällande regler. Dessa handlingar lämnas vanligtvis till kommunen några dagar innan det tekniska samrådet. ​​ Tekniskt samråd I enklare byggprojekt kan startbeskedet utfärdas utan att ett tekniskt samråd behövs. För större eller mer komplexa projekt krävs ofta ett tekniskt samråd innan beslut om startbesked kan fattas. Vid det tekniska samrådet går du som sökande och den kontrollansvarige igenom ärendet tillsammans med en byggnadsinspektör från kommunen. Vid behov kan även representanter från konsulter, berörd verksamhetspersonal, andra myndigheter och entreprenörer närvara. Beslut om startbesked Startbeskedet innebär att du får tillstånd att påbörja ditt byggprojekt. I beslutet om startbesked fastställs bland annat punkterna i din kontrollplan. ​​ Kommunens byggarbetsplatsbesök Vid större projekt besöker kommunen din byggarbetsplats. Minst ett sådant besök måste genomföras för projekt där ett tekniskt samråd har ägt rum. Vid besöket granskar kommunen bland annat hur arbetet följer kontrollplanen. ​​ Slutsamråd Ett slutsamråd är inte alltid nödvändigt och detta framgår i startbeskedet. Om ett tekniskt samråd har ägt rum krävs oftast även ett slutsamråd när arbetet närmar sig färdigställandet. Under slutsamrådet diskuteras genomförandet av kontrollplanen, avvikelser från regler, den kontrollansvariges utlåtande och förutsättningar för att utfärda ett slutbesked. ​​ Slutbesked Efter avslutat arbete måste du få ett slutbesked från kommunen för att få lov att använda ditt projekt. För att kommunen ska kunna utfärda ett slutbesked måste du som byggherre, som är ansvarig för projektet, visa att alla krav som gäller för åtgärden har uppfyllts enligt kontrollplanen, startbeskedet eller eventuella kompletterande villkor.
 • Hur länge tar det att få bygglov
  Från starten av designprocessen till beviljat bygglov tar vanligtvis 3-6 månader, beroende på projektets omfattning och kommunens handläggningstider. Vanligtvis tar det 2-8 veckor innan en kommun utfärdar ett startbesked. Kommuner har ofta en regel att de bör ge ett svar på en ansökan inom 10 veckor, men i praktiken kan processen vara mer tidskrävande och komplex. En typisk process ser oftast ut ungefär så här: ​ Designfas: 2-8 veckor Vi kan vanligtvis slutföra en design inom en vecka om så önskas, men vanligtvis justerar vi den flera gånger innan vi skickar den till kommunen. Ibland kan det också ta 2-8 veckor innan vi får den nödvändiga nybyggnadskartan från kommunen, som är ett viktigt dokument för ansökan. ​ Kompletteringar och ändringar: 2-16 veckor Innan de officiella 10 veckorna för kommunens handläggningstid börjar måste ansökan vara komplett, och kommunen skickar en lista över ärenden som behöver justeras. Ungefär i 80% av fallen godkänner inte kommunen den första ansökan, och det krävs justeringar. Efter att dessa justeringar har gjorts tar det vanligtvis 2-4 veckor innan vi får ett svar, och ytterligare justeringar kan krävas. ​​​ Handläggningstid bygglovsansökan: 4-10 veckor Om alla handlingar är fullständiga svarar kommunen inom 10 veckor och beviljar bygglov. ​ Handlingar för startbesked: 2-4 veckor Vi utför de åtgärder som krävs och skickar in all nödvändig dokumentation till kommunen. ​​ Handläggningstid för startbesked: 2-8 veckor Kommunen behöver tid för att granska och kontrollera alla handlingar innan de utfärdar startbeskedet.
 • Vad kostar arkitektritningar?
  Priset på arkitektritningar varierar beroende på dina önskemål och projektets omfattning. Arkitektritningar är inte en standarduppsättning ritningar utan snarare alla de dokument som behövs för att göra en arkitekts design tydlig. Detta kan inkludera en enda planritning eller en komplett husdesign. För att få en uppfattning om kostnaden för arkitektritningar kan du titta på arkitektens prisstrukturer. Kostnaden för en arkitekts tjänster kan beräknas på flera sätt. Det kan vara baserat på timpris, vanligtvis i intervallet 700-1500 kr per timme exklusive moms. Alternativt kan det vara en fast prisstruktur. Till exempel tar det vanligtvis 0,5-3 dagar att skapa ritningar för en tillbyggnad, vilket kan kosta mellan 3 000 - 20 000 kr exklusive moms, beroende på komplexiteten. För ett komplett hus kan det ta cirka 2-5 dagar att slutföra ritningarna och kostnaden kan variera från 13 000 - 32 000 kr exklusive moms. När arkitekten arbetar med företagsprojekt är timpris vanligt, medan privata projekt ofta inkluderar en fast överenskommen summa, med möjlighet till extra kostnader för eventuellt merarbete. Du kan hitta mer information om våra priser på vår webbplats under avsnittet: Vad kostar en arkitekt?
 • Vad kostar bygglov?
  Kostnaderna för bygglov hittar du på din kommuns hemsida. För Göteborg, till exempel, kan du titta här: Bygglovstaxa Göteborg?
bottom of page