top of page

BEHÖVER DU ARKITEKTRITNINGAR?

Arkitektritningar tillbyggnad

Arkitektritningar eller a-ritningar börjar med en idé, kanske några referenser och en lång rad funktionskrav. Bygglovsritare har stor erfarenhet av att få ihop alla olika utgångspunkter till a-ritningar, detaljritningar 3D-bilder m.m. Vi letar efter smarta lösningar, skräddarsydda detaljer och unika kombinationer.

Vi Ritar Unika Hus, Tillbyggnader, Ombyggnadsprojekt m.m.

Arkitektritningar - Bygglovsritningar - Konstruktionsritningar - VVS/EL/Brand
Allt under ett Tak

eller

"Arne har ritat vårt drömhus. Han tog in alla våra val och gjorde fina ritningar. Kom med många bra förslag och löste det enkelt när vi satt fast. Vi har känt förtroende och glädje att träffa Arne varje gång vi har haft våra möten."

Google - Martin Lehman

VAD ÄR ARKITEKTRITNINGAR?

Studio Stenger - Exempelprojekt tillbyggnad_Page_3_edited.jpg
Arkitektritning inredningsdesign

En Arkitektritning, A-ritning eller A-handling är ett samlingsnamn för alla ritningar som visar utformningen av en byggnad. Arkitektritningar kan innehålla planritningar, fasader, sektioner, detaljer och 3d-bilder. Omfattningen, kraven och pris på arkitektritningar varierar beroende på vad du vill bygga.

Arkitektritningar utgör grundstenen i ett byggprojekt. Om ingen anmälan eller bygglov krävs för ett projekt kan en byggare ofta börja med dessa ritningar. Om en ansökan krävs hos kommunen görs desto fler officiella handlingar från arkitektritningar. Dessa är bygglovsritningar.

VAD SKA ARKITEKTRITNINGAR INNEHÅLLA?

Arkitektritningar omfattar alla ritningar, texter och bilder som gör en design tydlig. Dessa kan vara:

 • Ritningar och texter om funktion och utformning.

 • Byggnadens planlösning, fasader och sektioner.

 • Möblering och en inredningsdesign

 • Detaljer, ritningar och texter om material och teknik.

FAS 2

FAS 1

PROCESSEN TILL ARKITEKTRITNINGAR

 • Under ett kostnadsfritt online möte går vi igenom dina behov och önskemål.

 • Du kan skicka oss dina skisser, bilder på området och referensbilder så att vi förstår vad du vill ha.

 • Baserat på ditt krav skickar vi dig en fast prisuppgift för varje steg som du behöver hjälp med.

 • Vi gör ofta flera varianter som visar markens olika möjligheter, funktionskraven och konceptet som ska följas.

 • Vi skickar olika mejl, vi har olika online möten och tillsammans gör vi en sista variant som synliggörs med renderingar och olika bilder.

 • Vid behov gör vi sedan bygglovsritningar eller tekniska ritningar.

FAS 3

eller

VAD KOSTAR ARKITEKTRITNINGAR?

Riktpriser för arkitektritningar + bygglovsritningar

Arkitektritningar kan göras från 5 000 kronor inkl. moms men det beror på projektets storlek och hjälp du behöver. Arkitektritningar görs på basis av fasta priser per timme (940 kr inkl. moms) och per dag (7 500 kr inkl. moms). En enkel design som till exempel en tillbyggnad eller Attefallshus kan göras färdig på en dag, en komplett villa tar ofta 2-5 dagar att rita.

 

Priset påverkas av hur mycket hjälp du behöver, som vi samordnar med dig innan vi påbörjar uppdraget. Om du vet exakt vad du vill så skickar du oss dina skisser eller referenser och vi omvandlar dem billigt och snabbt till fackmannamässiga bygglovsritningar. 

Det kan också vara så att du inte är säker på vad som är möjligt eller att du behöver annan hjälp. Vi är professionella arkitekter och vi gör ofta varianter, vi ger råd och diskuterar gärna med dig vilka lösningar och material som tilltalar dig mest. Tillsammans med dig gör vi sedan en sista variant. Denna process tar ofta 1-3 dagar utöver att rita bygglovsritningar.

 

Utöver kostnaderna för bygglovsritningar kan kostnader för tekniska ritningar tillkomma efter bygglov. Kommunen ställer krav på detta, men en byggare behöver också dessa. Exempel är: konstruktionsritningar + konstruktionsdokument, VVS-ritningar, energiberäkningar, brandskyddsbeskrivning eller en fuktsäkerhetsbeskrivning.

 • Attefallshus börjar från 7 500 kr

 • Tillbyggnad börjar från 7 500 kr

 • Nybyggnad villa börjar från 15 000 kr

financial_edited.png

PRISEXEMPEL ARKITEKTRITNINGAR TILLBYGGNAD PÅ 30 m2

ARKITEKTRITNINGAR

 7 500 kr inkl.

Vi hjälper till med olika varianter, ger råd och ritar en arkitektritad tillbyggnad. Du får en unik design.

KONSTRUKTIONSRITNINGAR

9 000 kr inkl.

ENERGIBERÄKNINGAR

3 500 kr inkl.

VENTILATIONS- & RÖRRITNINGAR

8 500 kr inkl.

BYGGLOVSRITNINGAR

 7 500 kr inkl.

Vi skapar fackmannamässiga bygglovsritningar och vi sköter processen med kommunen.

TOTALT

36 000 kr inkl.

eller

EXEMPEL PÅ ARKITEKTRITNINGAR

Projekten är exempel på arkitektritningar från olika faser. Olika arkitektritningar görs för varje projekt, beroende på vad beställaren önskar. Vi gör ofta varianter för att visualisera fördelar och nackdelar av olika koncepter.