top of page

Synliga flöden av ett hållbart liv

universitetsprojekt

Under de senaste decennierna har mänskligheten blivit alltmer medveten om användningen av jordens resurser. Under studierna blev jag mer och mer intresserad av detta personligen och bostadsprojektet ' 'de Dreijen' gav mig möjlighet att använda detta som ett allmänt tema i ett exemplariskt projekt.

 

En detaljplan skapades som kretsar kring ett förort med synliga flöden av vatten, energi och avfall. I denna detaljplan designades ett kollektivt område där alla synliga flöden samlas för att användas igen. I detta centrala område kan invånarna använda dessa flöden i flera hållbara initiativ som återvinning av regnvatten för hushåll eller privat jordbruk.

 

Fokuspunkterna i deltaljplan användes som plan för en individuell design. Min design föreslår tre husblock där den inre installationstekniken synliggörs på utsidan. De synliga rören och kanalerna för vatten, energi och avfall försöker skapa en medvetenhet: vad ger vår miljö? Vad använder vi eller återanvänder och vad kastar vi bort? Synligheten för dessa flöden stärks av byggnadernas position, parallellt med en livlig väg i Wageningen, en stad med universitet där mycket forskning görs i ett hållbart samhälle.

Projekt: 

Typologi:

Plats: 

År: 

Status: 

Uppdragsgivare:

Medarbetare: 

Dreijen living

 

Bostäder

Wageningen - Nederländerna

2014

 

Universitetsprojekt

 -

Detaljplan i samarbete med  S. Vischer

bottom of page