top of page

Hus Utrecht

Husets design förenar motstridiga element i en helhet. Den brända cederfasaden förbättrar upplevelsen av den vita, ljusa interiören och bildar tillsammans en balanserad helhet. Fasaden är öppen mot trädgård men bildar en monolitisk helhet på gatan. Hus 02 är också ett 'statement'; en abstrakt representation av en form som krävs av mycket strikta byggregler. För att förstärka denna bild har många ornament tagits bort.

Projekt: 

Plats: 

År: 

Villa

Utrecht - Nederländerna

2016

bottom of page