top of page

Villa Amersfoort

Planlösning för villa Amersfoort designades genom att blanda kundförfrågningar med specifika platskrav. Entrén lindar runt ett befintligt träd mitt i tomten som vi ville bevara. Det finns ett kontor på den skuggiga norra sidan och vardagsrummet är öppet söderut. Köket är husets hjärta och förbinder matplats med vardagsrummet. Denna matplats har dragits utanför huvudvolymen så att ett extra fönster kunde placerades på södra sidan. Det korrugerade platståltaket förlängs till marknivå för att motverka de varmare träfasaderna.

Typologi:

Plats: 

År: 

Villa

Amersfoort - Nederländerna

2015

bottom of page