top of page
Image4-min.png

Villa nötegång ligger vid havet och markägaren bad oss rita ett modernt hus utifrån olika referenser och samtal. Vi valde att designa ett spel med mörka, gråa och svarta linjer. Golven, väggarna och takfoten bildar tillsammans en ram som ramar in utsikten.

Villa Nötegång

Projekt: 

Plats: 

År: 

Villa

Särö

2022

bottom of page